Koleżanki i koledzy, 
W tym trudnym czasie zwracamy się do was z apelem - unikajcie wychodzenia z domu. Musimy być teraz odpowiedzialni za SIEBIE i za INNYCH! Przestrzegajcie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia, zdrowy rozsądek, unikanie bliskich kontaktów, unikanie dotykania twarzy i higiena rąk są w tej chwili priorytetem.

W związku ze zwolnieniami grupowymi, które dotyczą pracowników pracujących na rzecz „Obszaru Gdańsk – Budownictwo Inżynieryjne”, w dniu 04.06.2019 roku odbyło się III spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych z Pracodawcą, którego celem miały być negocjacje wysokości odpraw ponadustawowych dla zwalnianych przez Skanska pracowników.

22 marca 2019 w Rzeszowie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów naszego Związku.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Klemens Bielec. Po wyborze składów komisji oraz protokolanta przeszliśmy do omówienia bieżącej sytuacji Związku oraz całej Firmy. Spotkaliśmy się w trudnym dla nas czasie, zwłaszcza z perspektywy likwidowanych lokalizacji, w tym w Rzeszowie, w którym Związek powstał i gdzie się spotkaliśmy. Związek staje przed wyzwaniami związanymi z likwidacją obszarów działania a także sprzedażą części działalności. Niezbędne staje się przeniesienie siedziby do innej lokalizacji.