22 marca 2019 w Rzeszowie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów naszego Związku.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Klemens Bielec. Po wyborze składów komisji oraz protokolanta przeszliśmy do omówienia bieżącej sytuacji Związku oraz całej Firmy. Spotkaliśmy się w trudnym dla nas czasie, zwłaszcza z perspektywy likwidowanych lokalizacji, w tym w Rzeszowie, w którym Związek powstał i gdzie się spotkaliśmy. Związek staje przed wyzwaniami związanymi z likwidacją obszarów działania a także sprzedażą części działalności. Niezbędne staje się przeniesienie siedziby do innej lokalizacji.

Był to rok trudny dla wszystkich, dla pracowników, pracodawcy; to rok pełen napięć, niepewności, zwolnień grupowych, wprowadzania nowego modelu biznesowego pod hasłem Budujemy Miasta. Z tego powodu duża grupa Koleżanek i Kolegów już nie pracuje z nami.

Niemniej jednak, niezależnie gdzie jesteśmy i gdzie będziemy pracować, życzyć sobie należy
  • aby praca była dla nas nie tylko trudem, znojem, wyrzeczeniem, ale satysfakcjonującą twórczą samorealizacją,
  • aby można było pracować krócej za lepsze wynagrodzenie,
  • aby nasza praca była godna, stabilna i bezpieczna,
  • aby nasze wynagrodzenia rosły szybciej niż inflacja, a awanse nas nie omijały,
  • aby w naszym środowisku pracy nie było mobbingu i dyskryminacji.
  • aby zdrowie dopisywało. 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Skanska