W mediach, w różnych publikacjach oraz w samym społeczeństwie funkcjonuje taki oto stereotyp związkowca

- robi awantury,

- pali opony,

- rzuca jajami,

- chodzi w kufajce, gumofilcach i berecie z antenką.

 

Związek Zawodowy Pracowników Skanska postawił sobie za cel obalenie tego mitu i pokazanie związkowca z ludzką twarzą. Nasz Związek reprezentuje w taki sam sposób interesy i prawa pracowników szeregowych jak i zarządzających na różnych poziomach zarządzania. Taka filozofia przyciągnęła do naszego Związku robotników drogowo-mostowych, budowlanych, operatorów, brygadzistów, majstrów, specjalistów, kierowników robót, kierowników budów i menedżerów projektów.

Jesteśmy samodzielnym Związkiem, nie należymy do żadnej centrali związkowej ponad zakładowej. Działamy na podstawie rejestru sądowego wraz z nadanym numerem KRS. Posiadamy osobowość prawną a naszą konstytucją jest STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Jak wynika z jej zapisów jesteśmy Związkiem nakierowanym tylko i wyłącznie na zabezpieczenie swoim członkom i pracowniom obrony i reprezentowania ich interesów. Nie interesuje nas polityka.

ZZPS jest związkiem zdecydowanym, stanowczym, ale pokornym, ponieważ wiemy, że pokora to cecha ludzi mądrych przed szkodą.

Najskuteczniejszym narzędziem związkowym jest Społeczna Inspekcja Pracy. Nasz Związek posiada aktualnie 3 SIP, co daje nam duże możliwości działań w najważniejszej sferze pracy jakim jest bezpieczeństwo pracy. Współdziałamy i będziemy działać z każdym, kto ma na celu utrzymanie bezpiecznych warunków pracy. Natomiast przeciwstawiać się będziemy zdecydowanie wszystkim przejawom omijania zasad bezpiecznej pracy.