Według Nas kolejne zwolnienia grupowe są efektem dalszego złego zarządzania oraz błędnych założeń strategii „Budujemy Miasta”. Niestety konsekwencje złych wyników finansowych w największej mierze ponoszą szeregowi pracownicy, którzy muszą rozstać się ze Skanska często po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach pracy.

Związki zawodowe dążyły do tego, żeby powrócić do wysokości odpraw, które wynegocjowano w 2016 roku opierając się na kwocie średniej krajowej. Warto  przypomnieć, że przy zeszłorocznych zwolnieniach grupowych kondycja finansowa firmy była zła, według zapewnień grupy zarządzającej, mimo ogromu pracy jaki jest przed nami wykonaliśmy już dużą pracę i wracamy do „czarnych liczb”. Biorąc pod uwagę kondycję finansową, zapewnienia, że w organizacji pozostają już tylko najlepsi ludzie staraliśmy się osiągnąć w wyniku rozmów odprawy zbliżone do tych z 2016 roku wybierając jako kwotę bazową średnią krajową. Pracodawca był jednak nieugięty i nie przyjmował naszych argumentów w toku rozmów, jedynym ustępstwem było zwiększenie budżetu na odprawy ponadustawowe o kilka procent.

Mając na uwadze cel naszej działalność nie mogliśmy się zgodzić na niesprawiedliwe naszym zdaniem dodatkowe warunki finansowe zwolnień, retencje które przewidział pracodawca nie są wymagane normami prawnymi i naszym zdaniem, pieniądze przeznaczone na świadczenia retencyjne powinny być przeznaczone na odprawy dodatkowe. Uważamy, że niedobrą praktyką jest przyjmowanie za normę warunków wynegocjowanych w poprzednim procesie zwolnień grupowych,
może to mieć zły wpływ na potencjalne podobne procesy w przyszłości nie tylko w naszej firmie, ale w całej sferze współdziałania strony społecznej z pracodawcami.

Biorąc pod uwagę całą sytuację przedstawiciele Związku Zawodowego Budowlani, Związku Zawodowego Pracowników Skanska oraz Związku Zawodowego „Solidarność” wspólnie postanowili nie podpisywać porozumienia z pracodawcą, stąd wydany przez pracodawcę regulamin zwolnień grupowych.

Wyrażamy nasze rozczarowanie faktem, że pokłosiem strategii firmy są trzecie w ostatnich latach zwolnienia grupowe, a przy tym następuje usztywnienie postawy pracodawcy w rozmowach ze Związkami Zawodowymi.

Pracownikom, którzy rozstaną się ze Skanska w wyniku zwolnień grupowych dziękujemy, bo to WY, a nie „zasady korporacyjne”, dyrektorzy czy zarządy tworzyliście FIRMĘ. Pomimo ciągłych zmian organizacyjnych, zmian struktur zespołów, nowych strategii robiliście swoje. Nie potrafimy się pogodzić z faktem, że Skanska rozstaje się z WAMI w taki sposób.

Zarząd Związku Zawodowego Budowlani
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Skanska
Zarząd Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Solidarność