Był to rok trudny dla wszystkich, dla pracowników, pracodawcy; to rok pełen napięć, niepewności, zwolnień grupowych, wprowadzania nowego modelu biznesowego pod hasłem Budujemy Miasta. Z tego powodu duża grupa Koleżanek i Kolegów już nie pracuje z nami.

Niemniej jednak, niezależnie gdzie jesteśmy i gdzie będziemy pracować, życzyć sobie należy
  • aby praca była dla nas nie tylko trudem, znojem, wyrzeczeniem, ale satysfakcjonującą twórczą samorealizacją,
  • aby można było pracować krócej za lepsze wynagrodzenie,
  • aby nasza praca była godna, stabilna i bezpieczna,
  • aby nasze wynagrodzenia rosły szybciej niż inflacja, a awanse nas nie omijały,
  • aby w naszym środowisku pracy nie było mobbingu i dyskryminacji.
  • aby zdrowie dopisywało. 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Skanska