Zwracamy się z prośbą o wsparcie dla koleżanki Wioletty Ziegler-Kowalskiej. Wioletta pracuje w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii od wielu lat, zawsze związana z pracami na rzecz Komisji Trójstronnej i Rady Dialogu Społecznego.

Na portalu siepomaga.pl została uruchomiona możliwość prowadzenia zbiórki na rehabilitację Wioli, która obecnie przebywa w Centrum Rehabilitacji Kompleksowej w Konstancinie. 

https://www.siepomaga.pl/dlawioletty